הפקת תלושי שכר-שירות בסיסי

במסגרת חבילת הבסיס אנו מציעים את השירותים הבאים: 

*  קליטת נתוני שכר, עמלות, פרמיות, מענקים חד פעמיים וכד'.

*  מעקב במערכת אחר צבירה וניצול של ימי חופשה, מחלה והבראה.

*  טיפול בחל"ד, חל"ת, מילואים, ת"ע, ת"א ועוד.

*  משלוח טיוטת דוח משכורת ותלושי שכר לאישורכם.

*  הפקת תלושים חסויים לעובדים.

*  הפקת דוחות שכר לפי חתכים של עלות מעביד לפי מחלקות, ברוטו, נטו וכל דוח אחר הנדרש על ידכם.

*  משלוח תלוש לכל עובד.

*  הפקת טופסי 106 שנתיים.

*  הגשת דוח 126 שנתי ממוחשב למוקד הניכויים.

הפקת משכורות,משכורת,חשב שכר,חשב שכר משכורת,חשבות שכר,חשבים פלוס,הפקת תלוש שכר,חישוב משכורת,שכר,חשב,הפקת תלושי שכר,הפקת תלוש משכורת,הכנת תלוש משכורת, חשבים,חשבי שכר,בדיקת תלוש משכורת, אתר חשבי שכר, פורום חשבי שכר, שכר הייטק,

לקבלת הצעת מחיר

אתר חשבי שכר בדיקת תלוש משכורת דמי מחלה הכנת תלוש משכורת הפקדות לקופת גמל הפקת משכורות הפקת תלושי שכר הפקת תלוש משכורת הפקת תלוש שכרזכויות עובדים חג חישוב משכורת חשב חשבונית לשכיר חשבונית מסחשבים חשבי שכר חשב שכר משכורת יום העצמאות מועדי ישראל מס הכנסה מעסיק מעסיקים משכורת נדל"ן סיום יחסי עבודה סיום יחסי עובד מעביד עבודה בחג עובדים עוסק מורשה עוסק שכיר עסקים קטנים עצמאיפורום חשבי שכר פרילנסר קופות גמל קופת גמל ראש השנה שיא שכירשכר הייטק שכר מינימום שלילת פיצויים שעות עבודה תוספת