מידע שימושי

נתונים מעדכנים ל 2011.

 

מדרגות מס חודשי

ינואר 2011

מדרגה

שכר

מס מצטבר

תקרה ל-10% מס

5,070

507

תקרה ל-14% מס

8,660

1,010

תקרה ל-23% מס

14,070

2,254

תקרה ל-30% מס

21,240

4,405

תקרה ל-33% מס

40,230

10,672

כל שקל נוסף 45%

   

 

נתוני מס

 

ינואר 2011

זיכויים

ערך נקודת זיכוי

209.00

תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א

8,200.00

תקרת זיכוי 25%

143.50

תקרת זיכוי 35%

200.90

תקרת זיכוי משמרות

0.00

תקרת שכר משמרות

0.00

מינימום תרומה שנתי

310.00

ניכויים

תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47

8,200.00

תקר%