היעדרות עקב תאונת עבודה

עובדים רבים נאלצים להיעדר מהעבודה בשל סיבות שונות: חתונה, חופשה, מחלה וכן היעדרות עקב תאונת עבודה. בעת היעדרות עקב תאונת עבודה, עומדות לעובד זכויות שונות אותן הוא יכול לנצל.

עובד אשר נאלץ להיעדר מעבודתו בשל תאונת עבודה זכאי למספר זכויות:

  1. פיצויים בגין תאונת עבודה. את תביעת הפיצויים רשאי העובד להגיש לחברת הביטוח של המעסיק ו/או למוסד לביטוח לאומי. עליו להגיש מסמכים המוכיחים כי נפגע עקב תאונת עבודה, וכן את חומרת הפגיעה וסוג הטיפול. בהתאם לזאת ובהתאם לקביעת הוועדה הרפואית יחושבו דמי הפיצויים לעובד.
  2. תשלום עבור טיפולים. על פי החוק, אדם הזקוק לטיפול מיוחד בשל תאונת עבודה, יקבל את עלות הטיפולים מטעם ביטוח לאומי. גם פה יש צורך כמובן בחוות דעת רפואית.
  3. קצבת נכות. אדם אשר הפך נכה כתוצאה מתאונת עבודה, או אשר איבד את כושר עבודתו, זכאי לקבל קצבת נכות, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו, מטעם המוסד לביטוח לאומי.
  4. בעת היעדרותו של עובד עקב תאונת עבודה, חל איסור על המעביד לפטרו.

כאשר עובד נאלץ להיעדר מעבודה עקב תאונת עבודה, יחסי עובד מעביד נשמרים במהלך תקופת היעדרותו. יחד עם זאת, מדובר ביחסי עבודה שאינם מלאים ורק חלק מהזכויות של העובד ימשיכו לצבור ותק:

  1. פיצויי פיטורין – לפי תקנות פיצויי הפיטורים, הוותק על פיו מחשבים את פיצויי הפיטורים איננו כולל היעדרות של עד שלושים יום לצורך מחלה. ימי ההיעדרות העוברים את שלושים הימים המוזכרים בחוק יכללו לצורך חישוב פיצויי פיטורים.
  2. חופשה שנתית – חוק החופש השנתית קובע כי ימי היעדרות עקב תאונת עבודה (או בשל מחלה או כל  תאונה אחרת), לא תובא בחשבון במניין ימי החופשה השנתית. מכיוון שהחופשה השנתית היא נגזרת של העבודה בפועל, אין נצברים ימי חופשה בה נמצא העובד באי כושר עבודה (כלומר בהיעדרות מהעבודה), עקב תאונה או מחלה.
  3. דמי הבראה – בעת היעדרות עקב תאונת עבודה, מקבל המעביד דמי פגיעה מטעם הביטוח הלאומי, עד 90 ימים. יחסי עובד מעביד אומנם ממשיכים להתקיים אך ללא משכורת של העובד ממקום עבודתו, ולכן ניתן להבחין בתקופה זו כחופשה ללא תשלום. צו ההרחבה בנוגע השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש (דמי הבראה למעשה), אומר כי בעת קביעת הזכאות, אין מביאים בחשבון היעדרות שהיא חל"ת (חופשה ללא תשלום).
  4. דמי מחלה – בתקופה בה נעדר העובד עקב תאונת עבודה, לא נצברות זכויות וותק לצרכי דמי מחלה. אולם קביעה זו לא כתובה מפורשות אלא רק מוסקת מתקנה 4 בתקנות דמי מחלה המפרטת את הפסקות העבודה המזכות בדמי מחלה. בפירוט זה לא מוזכרת היעדרות בשל מצב של תאונת עבודה ולכן אין תקופה זו נכללת בצבירת ימי המחלה.

תקופת היעדרות עקב תאונת עבודה היא תקופה קשה המחייבת מנוחה והבראה. מכיוון שתקופה זו עשויה להיות ממושכת, וכן משום שהפגיעה יכולה להיות קשה ומורכבת, זכאי העובד המצוי בתקופת היעדרות עקב תאונת עבודה, לזכויות שונות. יחד עם זאת, כדאי לשים לב גם לזכויות אשר אינן נצברות בתקופה זו.