חוזה העסקה

מהו חוזה העסקה?

חוזה העסקה כשמו כן הוא, חוזה המסדיר את יחסי העבודה בין מעביד לעובד. היסוד הרגיל של יחסי עבודה הוא החוזה, ע"פ הצעת חוק חוזה העסקה משנת 1985. הצעת חוק זו נשארה בגדר הצעת חוק ולא הפכה לחוק עד לשנה זו.

מה ייחודו של חוזה העסקה?

מהותו של חוזה העבודה, הוא נושא החוזה כלומר הצגת העבודה כממכר מצד אחד ומצד שני יש הסוברים שעבודה איננה מצרך.

על מנת לבחון חוזה העסקה יש להתייחס לאלמנטים שונים של מדיניות חברתית. כמו כן חוזה עבודה הוא לעיתים  חוזה אחיד, כלומר חוזה המנוסח פעם אחת ומשתמשים בו כל הזמן. במצב כזה אין חוזה עבודה אישי לכל עובד אלא לכל העובדים יש חוזה זהה עליו הם חותמים.

בשל כך נשאלת השאלה כיצד יש לפרש חוזה כזה? התשובה לכך היא בהתאם לכוונת הצדדים. יחסי עבודה הם לעיתים יחסים ממושכים שיכולים להמשיך במשך שנים רבות וישנם יחסי עבודה מוגדרים לתקופה מסוימת.

זהו אחד המאפיינים של חוזה העבודה. דבר נוסף הוא שחוזה העסקה הינו חוזה המגדיר בתוכו יחסים כלומר החוזה מגדיר קשר אישי בין הצדדים לו, חלק מאישיות הצדדים מעורבת באינטראקציה.

מדברים אלו ניתן ללמוד שאם חוזה העסקה קיים זמן רב יש צורך במנגנוני עדכון. דרושה גמישות בחוזה העסקה על מנת שהוא יוכל להכיל שינויים עתידיים.

דבר נוסף חשוב בחוזה העסקה הוא מנגנון פתרון סכסוכים. יכולה להיווצר מחלוקת לגבי פרשנות של חוזה העסקה וכדאי להסדיר בחוזה מנגנון לפתרון הסכסוך הזה כמו הסכמת הצדדים לפנות לגישור במקרה של סכסוך.

האם ישנה צורה מיוחדת לחוזה העסקה?

החוק אינו מחייב שחוזה העסקה יהיה כתוב, כפי שמחייבים לכתוב חוזה במקרקעין לדוגמה של מכירת דירה אולם כדאי שהחוזה יהיה כתוב ומפורט.

אף אם החוזה נעשה בעל פה, עובדה זו אינה מונעת את התקיימותו של החוזה ואינה מנועת מן הצדדים לפנות לבית המשפט לסעדים לגבי החוזה. אולם, חוזה העסקה בנעשה בעל פה, קשה יותר להוכיח את קיומו ואת האלמנטים השונים שסוכמו היות שאין הוכחה בכתב.

בעיית ההוכחה הביאה את המחוקק בחוק העסקה עובדים באמצעות קבלני כ"א. חוק שפגע בעובדי קבלני כ"א בכל זאת המחוקק אמר שעל החוזה להיות בכתב.

ב2002 המחוקק החליט להגיד באופן כללי שעל המעסיק להודיע לעובד בכתב מה התנאים תוך 30 יום לעבודתו. על הדברים הבסיסים להופיע בכתב, שעות, שכר וכו'. במידה ולא עומדים בדרישת החוק ישנה אפשרות לקנוס את המעביד בהתאם לחוק העונשין.

מעסיק שלא מעביר הודעה בכתב כפי שנדרש ע"פ חוק, מסתכן מאוד שכן אם העובד יגיש נגדו תביעה ויטען לתנאי עבודה מסוימים, נטל ההוכחה הוא על כתפי המעסיק. המשמעות היא שהמעסיק, הנתבע, יצטרך להראות שטענות העובד, התובע אינן נכונות.

מהו תוכנו של חוזה העסקה?

קשה מאוד לקבוע בחוזה העסקה את כל התנאים שכן לעיתים אנשים מפספסים דברים. החוק קובע כי ישנן חובות וזכויות של מעבידים ועובדים שהם ברורים מאליהם וגם אם לא נכתבו בחוזה העסקה, הם עדיין חלים על הצדדים.

מהם תנאים מכללא?

גם לעובד וגם למעביד ישנם חובות על פי תנאים מכללא. הכוונה בכך היא שאם היו שואלים את הצדדים לחוזה ביום החתימה, האם דרך הפעולה הזו הייתה מקובלת עליהם? שני הצדדים היו עונים על השאלה כמובנת מאליו.

תנאי מכללא הוא מושג שבתי הדין לעבודה משתמשים בו על מנת לעשות אותו הדבר בדין הישראלי כפי שבתי המשפט באנגליה עשו.

בשנת 1973 לא היה אזכור לתנאי מכללא ועברו לשיטה הקונטיננטאלית של נוהג ומנהג. לכן הרעיון של תנאי מכללא אינו רעיון פורה בדין הישראלי. זה עדין קיים בלשון וגם במחשבה של בתי הדין לעבודה כלפי חובות מעביד ועובד. באמצעות הטכניקה של תנאי מכללא, מהם החובות של מעביד ומהם החובות  של העובד.