רוחות רפאים

מושגים בביקורת חקירתית, והפעם: עובדי רפאים. מהי ההונאה, מיהו העבריין המצוי, מי עלול ליפול קורבן, מהן דרכי הפעולה של מבצעי ההונאה וכיצד ניתן לחשוף אותה

המונח "עובדי רפאים" מתייחס לשם של אדם, אמיתי או כוזב, הרשום במערכת השכר כעובד פעיל למרות שאינו עובד בפועל.
הונאת "עובדי רפאים" היא רישום של עובד או עובדי רפאים (בדרך כלל, עובד שעזב או עובד ש"הומצא"), במערכת השכר והפקת שכר עבורם.

הונאת "עובדי רפאים" מתבצעת בארבעה צעדים עיקריים:
• הוספת "עובד" למערך השכר.
• תיעוד נוכחות ו/או שעות.
• הנפקת תשלום.
• ביצוע התשלום במזומן, או בצ'ק בר הסבה או הפקדה ישירה לחשבון העבריין או לחשבון קש.

התאגידים החשופים במיוחד להונאת "עובדי רפאים" הם, בדרך כלל, בעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:
• מספר עובדים גבוה.
• תחלופת עובדים גבוהה.
• אחוז גבוה של עובדים במשרה חלקית.
• תשלום שכר במזומן או בשיקים.
• חוסר סנכרון בין מערכות השכר לבין מערכות כוח האדם.
• ריכוז תהליך קליטת העובדים והפקת השכר בידי עובד יחיד, שאין עליו בקרה.

לקישור למאמר רוחות רפאים